STYRELSE 2022-2023, VALD FRAM TILL ÅRSMÖTET  2023-07-07